Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest FLEX GRAF Sp z o. o., ul. Lipowa 53, 11-042 Jonkowo.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – biuro@flexgraf.pl.

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w zakresie niezbędnym do ochrony prawnie uzasadnionych interesów FLEX GRAF Sp z o. o., na podstawie art. 6 ust 1 lit. c, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO), czyli w celu:

– wykonywania praw i obowiązków wynikających z umów zawartych ze Spółką,

– realizacji procesów handlowych i marketingu,

– realizacji produktów i usług, przygotowania ofert,

– niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy której jesteście Państwo stroną,

– dochodzenia roszczeń,

– obsługi księgowej,

– usług, które świadczą firmy kurierskie i transportowe.

4) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5) Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów wymienionych w punkcie 3 oraz w celach archiwalnych.

6) Posiadacie Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.

7) Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne w celu zawarcia umowy lub przedstawienia oferty.